Cái này làm tặng cô bạn thân nhân ngày bạn sắp lên xe hoa về nhà chồng. Hạnh phúc, an nhiên, nhỏ nhé.

Advertisements