Để tạm đây đã, đang bi` sì quá nhưng ko đặt chỗ thì qua tháng 7 rồi, hic

Advertisements