Hôm nay tình cờ đọc được e-book này, mới nghĩ tới việc quăng lên đây, lúc nào rảnh có thể lấy ra đọc bất cứ lúc nào, ở đâu và không cần tới cái comp ở nhà, laptop hay phải kè kè theo external HDD.

Tập sách mỏng được viết bởi Hugh Macleod với 26 mẫu kinh nghiệm làm cách nào để có những ý tưởng thực sự sáng tạo.

Download file tại đây:

http://www.mediafire.com/?yjdyv2hmmxb

Advertisements