Chán ơi là chán! Nhằm mấy ngày gần sinh nhật con gái mà không thể nào access vô được trang blog để viết mấy dòng entry nóng hổi, thiệt tình… Đành để tới hôm nay mới làm được. Sẵn tiện đổi cái skin hiện tại thành skin Giáng sinh luôn, cho mấy hình ảnh giáng sinh vào, đã thấy đâu đây không khí giáng sinh tới thật gần rồi…

Advertisements